The board proposes to elect Håkan Hu as new board member (in Swedish)

07 Aug 2015

Styrelsen föreslår att Håkan Hu väljs som ny ordinarie styrelseledamot i Oboya Horticulture Industries AB vid en extra bolagstämma den 30 september (kallelse till bolagsstämma kommer vederbörligen ske).

 

Håkan Hu är svensk medborgare men bosatt i Kina sedan många år. Håkan har bland annat en bakgrund som finanschef i Kina för Ericsson (China).

 

Håkan arbetar idag främst med private equity och corporate finance. Han är medgrundare och styrelseledamot i bolaget New Century Express Finance Leasing Co., Ltd. (NCE) Beijing. Bolaget arbetar främst med olika finansieringsfrågor och betalningslösningar. Bolaget finns representerat i flertalet större städer i Kina.

 

Håkan Hu ersätter Jan Kjellman. Styrelsearbetet inom Oboya tar mycket tid i anspråk och Jan Kjellman väljer på grund av hög arbetsbelastning att lämna uppdraget.

 

Frågor om Oboya Horticulture Industries AB besvaras av VD Robert Wu, tel 073 56 30 935.

 

Press release 2015-08-07: Oboyas styrelse föreslår att Håkan Hu inväljs som ny ordinarie styrelseledamot (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies