Yttrande fortsatt rekonstruktion (in Swedish)

28 Sep 2020

Oboya lämnar härmed ett yttrande som är inskickat till Alingsås Tingsrätt idag.

Detta är med som bilaga på denna pressrelease.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Press release 2020-09-28: Yttrande fortsatt rekonstruktion (in Swedish)

Yttrande (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies